Kartonger

Produktbilde

Våre hovedmåltider og feltrasjoner leveres i noe ulike kartongstørrelser, hvor hver kartong inneholder et fastsatt antall og innhold med hensyn på smaksvarianter. Hovedrettene leveres kun som esker med samme måltid i hver eske, rasjonene har et fast innhold av hver av de ulike menyene som er tilgjengelig (24 ulike i hver eske)