For bestilling av REAL-produkter kan du fra Forsvaret benytte SAP/Forsvarets Forsyningsportal. Om du har spørsmål om produkter eller bestillinger, eller om du er kunde utenom Forsvaret kan du gjerne ta kontakt med oss på Drytech direkte.

Du kan bestille rasjoner og hovedmåltider av våre frokost- og middagsretter. Alle våre hovedmåltider har 7 års holdbarhet fra produksjonsdato. Det meste av tilbehøret som inngår i våre rasjoner er også tilgjengelig for salg og har holdbarhet på minimum 2 1/2 år fra produksjonsdato. Rasjonene får en holdbarhet når satt samme hos oss med en dato som tilsvarer produktet med kortest holdbarhet. Normalt vil det være ca. 2 år restholdbarhet på rasjonsproduktet ved salg. 

REAL Field Meal er hovedsakelig tilberedt av friske, norske råvarer, skånsomt foredlet i en egenutviklet tørkeprosess. Prosessen bevarer rettenes naturlige smak, aroma, utseende og næringsverdier. Vi lager alle våre retter basert på anbefalte næringsverdier fra Statens råd for kosthold og ernæring. REAL Field Meal er satt sammen for å sikre inntak av alle nødvendige næringsstoffer. 

I vårt sortiment har vi flere laktose- og glutenfrie retter. Som næringsmiddelbedrift er trygg mat en selvfølge for oss. Vi pakker våre produkter i vakuumerte poser. På denne måten sikrer vi 100 % kontroll på at emballasjen er tett og uten mikrolekkasjer og at innholdet får lang holdbarhet uten at det kreves spesielle lagringstemperaturer.